Catalunya Sud 2021

In memoriam
El passat 20-1-2021 ens va deixar l’amic Antoni Martin Gracia de Barcelona. Amb en Toni vam compartir excursions pels Ports, per la comarca del Matarranya i per les Muntanyes de Tivissa. El seu record sempre perdurarà entre nosaltres. D.E.P.

Tot viatge exterior ho és també interior?
Raimon Panikkar ens respon

 “En efecte, si no hi ha un viatge interior, no hi ha viatge exterior que valgui. En aquest cas seria tan sols turisme i el turisme és inútil. No permet aprendre. Justament, el turisme massiu, sense un profund eco espiritual, ha fet molt mal als llocs sagrats.” Font: revista Integral