Catalunya Sud 2021

ART PREHISTÒRIC A MONTSANT
La campanya realitzada el passat estiu per l’equip de recerca que excava el jaciment de Coves del Fem (Ulldemolins,) ha permès descobrir una important peça d’art prehistòric a Catalunya: una plaqueta de pedra amb les figures de diversos animals finament gravades, d’una antiguitat entre 15.000 i 11.700 anys.

És una troballa excepcional, segons els investigadors, que suposa una nova aportació al coneixement de l’art paleolític a Catalunya, on aquests tipus de restes apareixen molt rarament .

Els habitants de Coves del Fem utilitzaven sovint còdols i plaquetes d’esquist per elaborar estris de tota mena.
Font: UAB