Catalunya Sud 2020

Descoberts uns gravats prehistòrics a la serra de Montsant

Un equip de recerca del MAC, la UAB i el CSIC ha identificat una plaqueta amb gravats de diverses espècies animals a la Serra de Montsant. En concret al jaciment de Coves del Fem (Ulldemolins). La troballa contribueix al coneixement de l’art paleolític català i consolida la importància del massís del Montsant per a l’estudi d’aquest període a la península Ibèrica.

'Autors de les troballes. Desquerra a dreta: Xavier Terradas (IMF-CSIC), Raquel Piqué (UAB) i Antoni Palomo (MAC). Foto: CSIC
Serra de Montsant

ART PREHISTÒRIC A MONTSANT
La campanya realitzada el passat estiu per l’equip de recerca que excava el jaciment de Coves del Fem (Ulldemolins,) ha permès descobrir una important peça d’art prehistòric a Catalunya: una plaqueta de pedra amb les figures de diversos animals finament gravades, d’una antiguitat entre 15.000 i 11.700 anys.

És una troballa excepcional, segons els investigadors, que suposa una nova aportació al coneixement de l’art paleolític a Catalunya, on aquests tipus de restes apareixen molt rarament on aquests tipus de restes apareixen molt rarament.

Els habitants de Coves del Fem utilitzaven sovint còdols i plaquetes d’esquist per elaborar estris de tota mena.
Font: UAB