BIODIVERSITAT A MONTSANT

La serra del Montsant és una de les muntanyes més emblemàtiques del sud de Catalunya. Forma un bloc força individualitzat i molt característic. Està integrat dins de la Serralada Litoral Catalana. És ubicat dintre de la comarca del Priorat.

Hi trobem dos sectors força diferenciats: per la part meridional s’aixeca de manera notable amb les imponents cingleres i parets rocoses de dolomies. I per la vessant nord el riu Montsant hi forma l’espectacular congost de Fraguerau. L’any 2002 la serra de Montsant va ser declarada Parc Natural.

Confluència de factors climàtics

El clima de la serra és bàsicament mediterrani i bastant sec. Però és veu matisat per la confluència de diversos factors diferenciats. Per una banda la influencia continental que rep per la part de la depressió de l’Ebre. Desprès hi ha la del mar relativament proper i també les notables i sobtades diferencies d’altitud. Això juntament amb la complicació orogràfica de l’indret comporta una diversificació d’ambients molt rica.

Una gran riquesa ambiental

Tot plegat fa que la biodiversitat a Montsant sigui un tret destacable. Així hi podem trobar una gran diversitat florística representada per més d’un miler de plantes, un 20% de les quals són espècies euro-siberianes. Les pinedes de pi blanc hi predominen. A les zones més enlairades i fredes hi podem trobar pinedes de pinassa o pi roig, on també poden anar acompanyades de roures martinencs o teixos dispersos. Dins de l’àmbit arbustiu cal destacar les garrigues, les brolles i el corner.

La fauna de Montsant

Montsant també acull  un dels poblaments faunístics més rics de Catalunya. La diversitat d’ambients i l’orografia abrupta permeten l’establiment d’una varietat considerable d’espècies de gran interès amb animals endèmics o molt rars. Dins l’apartat dels mamífers destaquen la presència a la serra del gat salvatge, afavorit per l’aspror de molts indrets del Montsant, el porc senglar, la geneta, la fagina, el toixó, el turó, la musaranya i alguns exemplars isolats de cabra salvatge i cabirols. En aquests darrers anys s’hi ha portat a terme la reintroducció de la tortuga mediterrània. Des de fa un temps també han reaparegut alguns exemplars de llúdriga al voltant del riu Montsant.

El caràcter rocós del Montsant facilita la presència d’una rica i variada comunitat d’aus rupícoles: àguiles cuabarrada i daurada, falcó pelegrí, duc, voltor comú, merles blava, pela-roques, tallarol gros, l’enganyapastors, orenetes cua-rogenca, etc.

El riu Montsant

La vida biològica que hi ha al voltant del riu Montsant és d’una importància excepcional. El poblament piscícola sobta per la seva abundància, sobretot per les innombrables madrilles i barbs que neden als tolls. Hi podem trobar altres peixos com el barb cua-roig, la bagra comuna o la truita comuna. D’altres poblacions piscícoles com el cranc de riu autòcton, granota verda, serps d’aigua. També hi ha varietat d’aus relaciones amb el medi fluvial i altres mamífers.

Les altres riqueses de Montsant

Tal com hem vist la biodiversitat a Montsant és un fet que destaca en el seu conjunt de valors. Però a banda d’aquest factor fonamental, a Montsant també hi destaca la seva bellesa paisatgística potenciada per una geologia única. I també esdevé molt interessant la seva vessant cultural i espiritual.

 

By catsud